Dybbøl Gruppe

Dybbøl Gruppe

– kernen i Kraftcenter Dybbøl

Arkiv

Her kan placeres links til historiske dokumenter, filer, billeder og notater.

Referater fra generalforsamling og forældremøder er placeret i undermenuen “Mødereferater” under

MENU “Gruppebestyrelsen”

Ældre Gruppebestyrelses-referater

(her kan indsættes filer fra gruppebestyrelsen)